Wyniki konkursu pt. "Ozdoba choinkowa"

PROTOKÓŁ Z OCENY PRAC
W KONKURSIE pt. " OZDOBA CHOINKOWA"Dnia 14 grudnia 2017 roku Komisja Konkursowa w składzie:

1. Marzena Mosurek - przewodnicząca Komisji - instruktor kultury GOK

2. Tomasz Drażniowski - członek Komisji – p.o. dyr. GOK

3. Rafał Kiciński – członek Komisji – kier. CIS

4. Mirosława Nabagło - członek Komisji - pracownik GOK

wyłoniła zwycięzców w konkursie pt. " Ozdoba choinkowa".Celem konkursu było:

  • upowszechnianie i promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

  • poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia ozdób choinkowych,

  • aktywizacja społeczności lokalnej,

  • prezentacja twórczości mieszkańców,

  • rozwój relacji międzypokoleniowych,

  • integracja społeczna.


Do konkursu wpłynęło 85 prac, w trzech kategoriach wiekowych:

  1. przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III : 17 prac

  2. uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VII i młodzież gimnazjalna: 64 prace

  3. dorośli: 4 prace.

Wszystkie prace zostały zakwalifikowane do Konkursu.Kryteriami oceny prac konkursowych były:

1) oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,

2) jakość i estetyka wykonania,

3) stopień trudności wybranej techniki plastycznej.Decyzją Komisji przyznano:

  1. W kategorii: przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III,I miejsce – Antonina Szwarc kl. II a

II miejsce – Kacper Baran kl. II

III miejsce – Dawid Synowski przedszkolak lat 5

Wyróżnienie: Cezary Chrapek kl. III b, Magdalena Pogan lat 5, Kaja Pogan kl. III


2. W kategorii: uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VII i młodzież gimnazjalna,I miejsce – Jakub Mistela kl. VII ex aequo Julia Sowula kl. IV

II miejsce – Kinga Chajduła kl. IVa ex aequo Katarzyna Kurdziel kl. V

III miejsce – Joanna Chochół gimn. kl. III b ex aequo Wiktoria Wydmańska kl. VI

ex aequo Ola Pakuła kl. V

Wyróżnienie: Jakub Chochół kl. Va , Mateusz Kowalik kl. IV b,


3. W kategorii: dorośli

I miejsce – Elżbieta Woźniak

II miejsce – Iwona Kordaszewska

III miejsce – Karolina Łuszczek

Wyróżnienie: Norbert Rogozik